Vergoedingen pedicure 2023

Pedicure wordt alleen bij chronische aandoeningen met het risico op wonden vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van je voetproblemen. Er zijn ook vergoedingen mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, maar doorgaans alleen bij diabetes, reumatoïde artritis en andere bloedvatproblemen.

Klik hier om direct naar vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering te gaan.

* bron van onderstaande www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

 

Vergoeding basisverzekering

Pedicure wordt vergoed vanuit de basisverzekering als iemand voetzorg echt nodig heeft, dus voor behandeling van bepaalde klachten. Daarom wordt er gewerkt met zorgprofielen. Een indicatie wordt uitsluitend door uw (huis)arts of middels verwijzing van uw (huis)arts vastgesteld.

Er zijn vier zorgprofielen. Hierbij geldt: hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is.

Bij zorgprofiel 1 zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering.

Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement) Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Simms 1

Jaarlijks voetonderzoek
Geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Simms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Simms 2

2
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Simms 2
Verlies PS in combinatie met PAV Simms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2

3
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2
Inactieve Charcot Simms 3

4
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie Simms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Overige indicaties Ziekenhuiszorg

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voorwaarden dekking

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of er ook voetzorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Patiënten met zorgprofiel 1, 2, 3 en 4 hebben recht op:

 • Een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013); of
 • Een onderzoek door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200)

Patiënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 hebben daarnaast recht op:

 • Controles
 • Voetzorg en behandeling om huidzweren te voorkomen

Vergoeding aanvullende verzekering

Als voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. 

De volgende groepen komen in aanmerking voor een aanvullende vergoeding:

 1. Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
 2. Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0.
 3. Patiënten met een medische voet, bijvoorbeeld als gevolg van MS of Parkinson

Let op bij punt 2: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met simms 0.

Voorwaarden

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
 • De patiënt heeft in veel gevallen (bij naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar.
 • In de meeste gevallen geldt de voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropodist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
 • De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘tegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.

Afspraak maken?

Ervaar jij klachten of wil je langskomen voor een controle?
Maak dan nu snel en online een afspraak. 

Voetklachten

Been- en enkelklachten

Knieklachten

Rug- en heupklachten

Voetklachten

Knieklachten

Been- en enkelklachten

Rug- en heupklachten