Diabetische voetenscreening en risicovoeten screening

U kunt hiervoor alleen terecht indien u een verwijzing heeft van een arts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist of physician assistent.

Risicovoeten screening

Als gevolg van verschillende chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus kunnen voetproblemen ontstaan. Het is belangrijk dat er op tijd vastgesteld wordt of u risico loopt op het krijgen van een voetwond. Dit gebeurt door middel van screening. Minimaal eens per jaar zal daarvoor bij u een zorgprofiel vastgesteld worden. Dit kan gedaan worden door uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige maar vaak zal de podotherapeut/ medisch pedicure deze screening uitvoeren. Vastgesteld wordt of er complicaties zijn opgetreden zoals verminderde doorbloeding, beschadiging van oppervlakkig gevoel of afname van beweeglijkheid. Tevens wordt bekeken of u eelt heeft en hoe de conditie van de nagels is. Volgens vastgestelde landelijke richtlijnen wordt vastgesteld in welke risicocategorie u valt en welke zorg er voor u geregeld moet worden. 

Wat is Sims classificatie?

De Sims classificatie is een model dat is ontwikkeld om het ‘stadium’ van voetproblemen bij diabetes aan te geven. Hoe hoger de classificatie, hoe groter het risico op het ontstaan van voetwonden. Het model wordt onder andere gebruikt om te bepalen welke zorg nodig is.

Wat is een zorgprofiel?

Een zorgprofiel geeft aan welk ‘zorgpakket’ nodig is om de risico’s op het ontstaan van voetwonden te beperken. Op basis van het zorgprofiel wordt de benodigde voetzorg voor u georganiseerd en wordt ook de vergoeding hiervan bepaald.

Diabetes onderzoek

De podotherapeut kan naast deze screening ook een diabetisch onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt bekeken hoe uw voet functioneert en of er overmatige druk ontstaat op uw voet. Dit zou namelijk eelt of wonden kunnen veroorzaken. De podotherapeut zal een volledig onderzoek uitvoeren naar uw beweeglijkheid, looppatroon, schoen(slijtage) en bestaande klachten. Mogelijk is er een hulpmiddel nodig om klachten in de toekomst te voorkomen. Er kan tijdens het onderzoek gebruikt gemaakt worden van diverse apparatuur zoals een drukmeetplaat en doppler

Wij rapporteren onze bevindingen aan uw hoofdbehandelaar zodat we voor u de optimale zorg kunnen organiseren. Indien het nodig is sturen we u door voor verder onderzoek.

Hoe wordt de behandeling bij de podotherapeut vergoed?

De vergoeding voor behandelingen bij de podotherapeut hangt af van het hierboven genoemde zorgprofiel. Medische hulpmiddelen zoals podotherapeutische zolen en ortheses worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van uw vergoeding voor deze zorg hangt dus af van uw aanvullende pakket

Afspraak maken?

Ervaar jij klachten of wil je langskomen voor een controle?
Maak dan nu snel en online een afspraak. 

Voetklachten

Been- en enkelklachten

Knieklachten

Rug- en heupklachten

Voetklachten

Knieklachten

Been- en enkelklachten

Rug- en heupklachten