Podotherapie Praktijk Zeist
Burgemeester Patijnlaan 54a
3705 CG • Zeist
T 030 - 6923677 • F 030 - 69 75 337
info@podotherapie-zeist.nl

Podotherapeut vs podoloog

De podotherapeut

De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel (artikel 34), en mag alleen gevoerd worden na afronding van een wettelijk erkende HBO-bachelor degree. Een podotherapeut (paramedicus) valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling op indicatie van huid, nagels en wonden, en behandeling indien er sprake is van een chronische ziekte, zoals behandeling van de diabetische of reumatische voet.

Podotherapie bestaat onder meer uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, taping, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen (èn aandoeningen aan het bewegingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast is de podotherapeut vaardig in het uitvoeren van instrumentele behandelingen, wondbehandelingen, en vilttherapie.

Een podotherapeut is na het behalen van zijn HBO-bachelordegree officieel paramedicus. Hij is veelal ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en geregistreerd in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici.

De podoloog

De titel ‘podoloog’ is onbeschermd en mag door eenieder gevoerd worden. Podologen vormen, in tegenstelling tot podotherapeuten, een commercieel beroep en vallen onder het Ministerie van Economische zaken.

Binnen de podologie wordt door Stichting Loop, onderscheid gemaakt tussen een ‘podoloog’ en een ‘registerpodoloog’. Omdat een ieder zich podoloog mag noemen, heeft Stichting LOOP de term ‘registerpodoloog’ in het leven geroepen. Sommige registerpodologen hebben een scholingsmodule afgerond welke HBO niveau heeft. We spreken dan van een registerpodoloog B. Echter, er zijn aan deze module geen toelatingseisen verbonden, en de module is niet dusdanig geaccrediteerd dat het Ministerie van Onderwijs er een officiële HBO ‘bachelor-degree’ aan toekent.

Hoewel de titel ‘podotherapeut’ dus beschermd is, zie je vaak dat podologen een bord plaatsen met ‘podotherapie’ of ‘podotherapeutische zolen’. Dat is natuurlijk erg misleidend voor u. Let dus goed op de titel ‘podotherapeut’ of ‘podoloog’, dan weet u met welke beroepsbeoefenaar u te maken hebt.

In maart 2014 heeft de Reclame Code Commissie een uitspraak gedaan over de media-uitingen van de podologen. De Reclame Code Commissie oordeelt dat podologen onjuiste en misleidende informatie verschaffen aan de consument en verwijzer.

Kies voor Podotherapie Praktijk Zeist.

Al meer dan 35 jaar deskundige voetzorg

  • De podotherapeuten hebben veel ervaring
  • De podotherapeuten zijn zeer deskundig
  • De modernste onderzoeks- en behandelmethoden
  • Alle behandelingen, zoals echo, shockwave, video-analyse, op één locatie
  • Werkplaats op locatie, dus aanpassingen aan uw hulpmiddel worden direct uitgevoerd
  • U heeft altijd dezelfde behandelaar
  • Gratis parkeren voor de deur
  • Er gingen u al tienduizenden (!) voor

Online afspraak maken

U kunt direct een afspraak met ons maken met behulp van onze webagenda. Ook zonder verwijsbrief.

Naar de webagenda