Podotherapie Praktijk Zeist
Burgemeester Patijnlaan 54a
3705 CG • Zeist
T 030 - 6923677 • F 030 - 69 75 337
info@podotherapie-zeist.nl

Compressiekousen: zin en onzin

Wat zegt de wetenschap?

Waarom worden compressiekousen eigenlijk gebruikt?

Het verminderen of voorkomen van oedeem; zwelling van de onderbenen en voeten.
Milde compressietherapie zorgt voor een afname van het oedeem. Kousen zorgen na één week al voor een vermindering van het oedeem. De kousen belemmeren de doorbloeding niet en zijn veilig te gebruiken, ook bij diabeten met vaatlijden.
Bij het reizen kunnen de onderbenen ook gaan zwellen, wat vaak vervelend is. Compressiekousen helpen het oedeem tegengaan en verminderen de kans op diepe veneuze thrombose.

Gebruik door sporters

De werkingswijze van compressiekousen zou berusten op circulatiebevordering en het voorkomen van spiervibraties.
Prestatiebevordering: Er zijn al veel onderzoeken verricht naar een prestatieverbetering door compressiekousen. Denk daarbij aan hartslag, zuurstofopname, krachtmetingen etc. Gebleken is dat bij goed getrainde sporters geen prestatieverbetering gevonden wordt. Eén onderzoek toont aan dat recreatieve sporters op een loopband iets beter presteerden met compressiekousen.
Herstelbevordering: Veel onderzoeken tonen aan dat er minder spierpijn ontstaat na het dragen van compressiekousen. Één onderzoek toont aan dat dit effect ook optreedt als je de kousen aandoet direct ná het sporten! De melkzuurconcentratie in het bloed is lager bij het gebruik van compressiekousen.
Blessurepreventie: Zowel bij militairen als burgers is onderzoek gedaan naar blessurepreventie door het gebruik van compressiekousen. Er is niet aangetoond dat blessures voorkomen kunnen worden.
Blessureherstel: Er is niet aangetoond dat sporters met een blessure sneller herstellen door het gebruik van compressiekousen.
Sporters met mediaal tibiaal stresssyndroom of logesyndromen ervaren de kousen als onprettig, terwijl sporters met achillespees- en kuitklachten de kousen als prettig ervaren.

Samenvattend is de stand van zaken – tot nu – dus:
Compressiekousen met milde druk ( 18-25 mmHg) verminderen oedeem zonder de slagaderlijke doorbloeding te belemmeren. Ze zijn veilig te gebruiken voor diabeten met doorbloedingsstoornissen.
Compressiekousen zorgen voor minder spierpijn ná een inspanning
Compressiekousen verbeteren de sportprestatie niet of nauwelijks
Compressiekousen voorkomen geen blessures
Compressiekousen bevorderen het blessureherstel niet

Gebruik de kousen dus als u op reis gaat om zwelling van onderbenen en voeten te voorkomen.
Gebruik de kousen ook om spierpijnen en krampen ná het sporten te voorkomen.

terug

Online afspraak maken

U kunt direct een afspraak met ons maken met behulp van onze webagenda. Ook zonder verwijsbrief.

Naar de webagenda